Entree opleiding

Binnen de Brêge is er een mogelijkheid om via de Pre-entreeopleiding door te stromen naar een reguliere Entreeopleiding. Dat kan zijn naar de Entree Xpert van OSG Piter Jelles (zie hieronder) of naar een Friesland College, Friese Poort of Nordwin College.

Mbo-diploma

De Pre-entreeopleiding kan geschikt zijn voor een leerling die een diploma wil behalen op mbo niveau 1 (en eventueel niveau 2) en daarvoor de capaciteiten heeft.
Als leerling kun je dan kiezen uit verschillende richtingen:

 • Verkoop & retail
 • Dienstverlening & zorg
 • Horeca & voeding
 • Logistiek
 • Bouwen wonen en onderhoud
 • Automobiliteitsbranche
 • Installatie- en constructietechniek

Je wordt in jouw gekozen richting begeleid om te werken aan:

 • Jouw portfolio;
 • het opdoen van ervaring bij een extern leerbedrijf (stage),;
 • het ontdekken van je kwaliteiten;
 • het leren om zelf of samen te werken aan je eigen loopbaan.

Entree Xpert

In ons gebouw huist de Entreeopleiding Xpert van OSG Piter Jelles. Dit is een samenwerking tussen De Brêge en het Friesland College. Deelname is ook voor onze leerlingen mogelijk. Deze opleiding leidt op voor een diploma mbo niveau 1. Leerlingen kunnen daarna doorstromen naar een opleiding op één van de mbo-scholen in Friesland.

Praktijkgestuurd leren

De Entree-opleiding geven we vorm volgens het ‘praktijkgestuurd leren’. Al werkende en lerende komt de leerling er achter wat zijn/haar sterke kanten en mogelijkheden zijn. De leerling leert binnen, maar ook buiten de school. Via de werkplekstructuur van het praktijkonderwijs, via de Leerwerktrajecten van Ynsicht, maar ook via externe stages bij erkende leerbedrijven. De voortgang van de leerling wordt bijgehouden in een portfolio. Dit portfolio bekijkt en bespreekt de coach regelmatig met de leerling.

Criteria voor aanmelding via het praktijkonderwijs

 • Positief resultaat deelname werkplekstructuur
 • Voldoende stage-rijp met Entree-erkende stageplek
 • Voldoende resultaten sociale- en arbeidsvaardigheden
 • Voldoende resultaten begrijpend lezen en toegepast rekenen
 • Voldoende testresultaten lees- en rekenniveau
 • In staat zijn goed te reflecteren op zichzelf en werk

De opleidingsrichtingen (domeinen) die wij aanbieden binnen onze assistentenopleiding niveau mbo 1 lopen uiteen van handel tot horeca.