Deelraad

De Brêge heeft, net zoals andere scholen van OSG Piter Jelles, een deelraad. Deze bestaat uit medewerkers en ouders. De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen, zoals de lessentabel, activiteiten en de onderhoud van het schoolgebouw.

Leden van de deelraad van De Brêge:
Mw. M. Schiphof (docent)
Dhr. E. Post (docent)
Mw. A. van Kruiningen (ouder)
Mw. D. Visser (ouder)

Medezeggenschapsraad (MR)

Naast de deelraad is er binnen OSG Piter Jelles een medezeggenschapsraad. Meer informatie daarover vind je op de algemene schoolgids website op de volgende pagina: Verantwoording en inspraak.