Pedagogisch klimaat

Begeleiding en leerlingenzorg

Op OSG Piter Jelles De Brêge vormen de leerlingbegeleiding en leerlingenzorg een belangrijke pijler. In de praktijk krijgt dit vorm door het werken met kleine groepen. Elke groep heeft een vaste coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Alle dagelijkse bijzonderheden kunnen ouder(s)/verzorger(s) met hem of haar bespreken.

Huisbezoek

De coach maakt met de ouders/verzorgers van een leerling in fase 1 een afspraak voor minimaal één huisbezoek. In een gesprek aan huis of op school wordt het individueel ontwikkelingsplan (IOP) aan de ouders/verzorgers voorgelegd, besproken en ondertekend.
Ook de coaches van fase 2 en 3 leggen, indien noodzakelijk, een huisbezoek af bij de ouders/verzorgers van de leerlingen van hun groep.

Leerlingbespreking

De coach is verantwoordelijk voor de groepsleerlingbesprekingen. Op basis van die bespreking maakt de coach een evaluatie van en/of aanpassing op het handelingsplan van elke leerling. Het handelingsplan is onderdeel van het individueel ontwikkelingsplan. Deze besprekingen worden voorgezeten door de zorgfunctionaris.

Zorgfunctionaris

De zorgfunctionaris is onder meer verantwoordelijk voor het uitzetten van speciale zorg voor een leerling en voor de contacten met externe zorginstanties.