Vertrouwenspersoon

Bij De Brêge is mw. H. Soldaat (hsoldaat@pj.nl) de vertrouwenscontactpersoon. Voor klachten over seksuele intimidatie, racisme of discriminatie kunnen leerlingen, personeelsleden of ouders terecht bij deze vertrouwenscontactpersoon. Zij is het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals hierboven beschreven.

Naast de interne vertrouwenspersonen op de locaties van OSG Piter Jelles, zijn we voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten met GGD Fryslân. Voor de scholen van OSG Piter Jelles is Adriaentsje Tadema de externe vertrouwenspersoon. Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden via de schoolgids van OSG Piter Jelles.

Bemiddelen

Ook kan de vertrouwenscontactpersoon bemiddelen tussen medewerkers en leerlingen wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing van een mogelijk conflict hebben geleid.

Zorgvuldig en in vertrouwen

De vraagstukken die aan de vertrouwenspersonen worden voorgelegd, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld. Alle informatie wordt verplicht vertrouwelijk behandeld. De klager dient steeds uitdrukkelijk toestemming te geven, voordat de vertrouwenspersonen informatie kunnen inwinnen bij andere personen of instanties. De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op de website van OSG Piter Jelles.