Lessentabel

De lessentabel voor het schooljaar 2023-2024 ziet er als volgt uit. 

Pro Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 5
16 jr17 jr18 jr eo
LO 4 4 4 2 2 2
Koken 2 2 2 2    
Beeld.vorming 2 2 2 1 1 1
Alg. techniek 2 2 2 2    
Rekenen 4 2 2 2 2 2
Nederlands 4 3 2 3 2 2
Cuma 1 3   2 1 1
Sova 3 21   2    
Verkeer 1 1        
Gezondheidskunde 1 1 1      
Praktijk & Loopbaan 3 1 1 3   11  
Wereldoriëntatie/ burgerschap 1 1 4 1 2 1
Sector: Groen, Techniek, Economie & Handel, Dienstverlening en Zorg    4 3 3 6 6
Stage     8 8/16 16/24 16/24
Keuze* 1 1 1 12 12 12

* Onder andere: Logistiek vervoer, sport, sollicitatietrainingen, rekenen, Nederlands, LOB, D&Z, EH, techniek, Beeld & vormgeving.

Elke dag starten de leerlingen met een Dagstart. Dit is een coachles, bij de coach, en heeft een duur van 30 minuten. De overige lessen duren 50 minuten.

De tabel geeft een richtlijn aan en is naar vorm en inhoud in beweging. Aangezien elke leerling zijn/haar eigen ontwikkelingsplan kent, vinden in toenemende mate individuele invullingen van het lesrooster plaats. De tabel vanaf leerjaar 3 is individueel en sterk afhankelijk van het aantal stage-uren. Vooral in fase 3 (leerjaar 4,5,6) is meer maatwerk dat samenhangt met de externe stage en uitstroomrichting van de leerling.