Zorgteam

Ook bij de ISK leerlingen loopt het niet altijd op rolletjes en zijn er leerlingen die (soms veel) extra hulp kunnen gebruiken. Om deze leerlingen goed in beeld te krijgen en de noodzakelijke extra hulp te kunnen bieden, is er op de ISK een pedagogisch medewerker benoemd die de speciale leerlingenzorg behartigt. Deze medewerker is ook belast met het aansturen van een zorgteam als blijkt dat dit noodzakelijk is. Contacten met diverse instanties verlopen ook via hem/haar. 

De pedagogisch medewerker van de locaties in Leeuwarden is: 

Mevr. I. Paulusma 
Telefoonnummer: 058-8801643 
E-mailadres: ipaulusma@pj.nl 
Bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag