Zorgteam

Sommige leerlingen op de ISK hebben extra hulp of begeleiding nodig. Om deze leerlingen goed in beeld te krijgen en de noodzakelijke extra hulp te kunnen bieden, is er op de ISK een zorgfunctionaris. De zorgfunctionaris houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met leerlingenzorg.

De contactgegevens van de zorgfunctionarissen zijn te vinden onder kopje “contact”.  

De zorgfunctionaris maakt gebruik van de deskundigheid van een zorgteam wat aan de ISK verbonden is. Hierin zitten de leerplichtambtenaar, een orthopedagoge en een sociaal verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD.  Dit zorgteam komt zes keer per jaar samen in de zogenaamde ZAT’s ( Zorg Advies Team overleg). Buiten deze ZAT’s kan de zorgfunctionaris ook op andere momenten een beroep doen op hun deskundigheid.

De zorgfunctionaris onderhoudt ook contacten met externe instanties die betrokken zijn bij de ISK leerlingen en/of ingeschakeld kunnen worden voor hulp en ondersteuning.

Op de website van de ISK staat het Zorgplan van de ISK (LINK) waarin uitgebreide informatie over de leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg van de ISK staat.