Over ISK

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen van 12 – 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. In onze visie gaat onderwijs aan die groep verder dan uitsluitend taalonderwijs. Het is van cruciaal belang dat er vanuit een veilige thuishaven in een positief pedagogisch klimaat gewerkt wordt. Om aan de individuele verschillen tegemoet te komen, bieden we leerlingen individuele leertrajecten.

Het onderwijskundige doel van de Internationale Schakelklas is om leerlingen voor te bereiden op het vmbo, de Tweede Fase van havo of vwo of op het mbo. Naast het leren van het Nederlands is ook het leren in het Nederlands en in Nederland een belangrijk uitgangspunt in bijna alle lessen.

Door middel van verschillende werkvormen en leersituaties heeft zelfstandig leren binnen de ISK een belangrijke plek. Meer informatie over ISK vind je op de website van ISK.