Maatschappelijke stage

Op locatie Melkemastate, in de uitstroomfase,  worden de leerlingen voorbereid op hun overstap naar een reguliere, Nederlandse school. Meestal is dit een mbo- opleiding. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, doen daarom een maatschappelijke stage.

Stijgende kansen op een baan

Op de Nederlandse school maakt stage een belangrijk deel uit van het onderwijs. Als de ISK- leerlingen doorstromen naar een Nederlandse school en daar een diploma halen, stijgt hun kans op een baan.

Oefenen met stage

Op de ISK oefenen de leerlingen alvast met deze maatschappelijke stage, zodat ze beter voorbereid zijn op de Nederlandse school en hun kans op een diploma groter is. Daarnaast verbetert hun Nederlands aanzienlijk doordat ze Nederlands spreken op de stageplaatsen.

Inhoud stage

De stage is een half jaar lang een dag per week, meestal op donderdag.
De leerlingen mogen zelf een stageplek zoeken. Dit kan bijvoorbeeld een supermarkt of een winkel zijn. Ook heeft de ISK contacten met verschillende maatschappelijke instellingen waar ze hun stage kunnen doen. Hierbij kun je denken aan:

  • Verzorgingstehuizen;
  • kringloopwinkels,
  • verschillende actieve stichtingen.

Gedurende de stageperiode worden de leerlingen intensief begeleid door een medewerker van school.