Vertrouwenspersoon en pestcoördinator

Voor klachten over seksuele intimidatie, racisme of discriminatie kunnen leerlingen, personeelsleden of ouders terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is de heer L. Koster (lkoster@pj.nl). 

Voor klachten over pesten kun je terecht bij de pestcoördinator, mevrouw I. Paulusma (ipaulusma@pj.nl). 

Zij zijn de aanspreekpunten voor medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals hierboven beschreven.

Bemiddelen

Ook kunnen zij bemiddelen tussen medewerkers en leerlingen wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing van een mogelijk conflict hebben geleid. 

Zorgvuldig en in vertrouwen

De vraagstukken die aan de vertrouwenspersoon wordt voorgelegd, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld. Alle informatie wordt verplicht vertrouwelijk behandeld. De klager dient steeds uitdrukkelijk toestemming te geven, voordat de vertrouwenspersoon informatie kunnen inwinnen bij andere personen of instanties. De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op de website van OSG Piter Jelles