Dagelijkse praktijk

Hieronder lees je een aantal praktische zaken die in de dagelijkse praktijk van toepassing kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan leefregels van de school, of hoe je je ziek kunt melden.

Enkele leefregels 

  • Bij ziekte of afwezigheid wegens een dringende reden dient de school op de hoogte gebracht te worden. De leerling stuurt een Whatsapp naar de mentor; 
  • afwezigheid van school vanwege religieuze verplichtingen of bijzondere feestdagen is in overleg mogelijk, maar dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de mentor;
  • veelvuldig verzuim wordt gemeld bij de betreffende leerplicht ambtenaar. Voor verdere informatie over het verzuim op de ISK verwijzen we naar het verzuimprotocol. Deze ligt ook ter inzage op de ISK;
  • als je schade veroorzaakt aan het gebouw of inventaris, dan wordt dat op je ouder(s)/verzorger(s) verhaald; 
  • wangedrag kan tot schorsing leiden; 
  • bij overtreding van de schoolregels treedt ‘De regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering’ van OSG Piter Jelles in werking. Deze ligt ook ter inzage op de ISK. 

De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal en beschadiging van eigendommen.

Kluisjes 

Je kunt een kluisje huren. Hiervoor betaal je een borg van €5,00 voor de sleutel. Als je de sleutel weer inlevert, krijg je deze borg terug. In je kluisje kun je bijvoorbeeld sportkleding en waardevolle zaken bewaren.

Ziek melden

Als je ziek bent, bel je naar de school en stuur je een WhatsApp naar je mentor. Je belt voor 09.30 uur naar het volgende telefoonnummer: 

ISK Leeuwarden: tel. 058-8801640 
ISK Melkemastate: tel. 058-8801637 

Afspraak

Als je een afspraak hebt, bij bijvoorbeeld een dokter of advocaat, lever dan van te voren een briefje in bij de mentor, of stuur hem/haar een WhatsApp. Geef hierbij ook de reden van je afspraak door.