Doorstroom en uitstroom

Tijdens het verblijf op de ISK werken leerlingen op hun eigen niveau en tempo aan hun taalniveau. Dit betekent dat er voor elke leerling maatwerk wordt aangeboden op basis van onze uitgewerkte leerlijnen. De voortgang van de leerling wordt regelmatig vastgesteld aan de hand van methode-onafhankelijke toetsen. De verblijfsduur op de ISK hangt af van hoe snel de leerling op uitstroomniveau is. Dit varieert van 6 maanden tot 2 jaar.

Wanneer een leerling A2-niveau heeft bereikt, stroomt hij door naar de uitstroomgroep om hier te onderzoeken wat een haalbaar vervolgtraject is. Dit kan zijn VMBO, MBO, HAVO, Praktijkonderwijs, enz. Zie hieronder de streefdoelen NT2.

Streefdoelen NT2

Uitstroomprofielen ISK

Uitstroomprofielen ISK