ISK

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Meer informatie over ISK vind je op de volgende pagina’s: