Schorsing en verwijdering

Bij overtreding van de schoolregels treedt De regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering’ van OSG Piter Jelles in werking. Deze ligt ook ter inzage op de ISK.

Wangedrag kan tot schorsing leiden.

Schade

Als je schade veroorzaakt aan het gebouw of inventaris, dan wordt dat op je ouder(s)/verzorger(s) verhaald.

De school kan geen aansprakelijk aanvaarden voor diefstal en beschadiging van eigendommen.