Pedagogisch klimaat

De ISK is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de Nederlandse cultuur en maatschappij. Integratie en participatie in de Nederlandse samenleving is van groot belang voor onze leerlingen.

De leerlingen op de ISK hebben zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Uitgangspunt voor de manier waarop we met elkaar om willen gaan is verdraagzaamheid en respect voor elkaar. We willen onze leerlingen een veilige en positieve leeromgeving bieden.

Open voor iedereen

De ISK staat als onderdeel van een openbare scholengemeenschap open voor iedereen. Ongeacht levensbeschouwing, maatschappijvisie, afkomst of andere individuele verschillen.