Verlof

Wil je eerder met vakantie of heb je verlof nodig voor bijvoorbeeld een trouwerij, begrafenis of een religieuze feestdag? Dan moet je dat aanvragen. 

Dit doe je door het aanvraagformulier verlof in te vullen, hiernaast bij ‘Downloads’ te vinden, of schrijf een brief met de reden en voor welke dagen. Dit lever je in bij de directeur, via bijvoorbeeld e-mail
(T. Keuning), tkeuning@pj.nl). Dit doe je minstens een week van tevoren. De directeur verleent verlof, als zij het ermee eens is.