De leerroute

Als een leerling zich aanmeldt op de ISK volgt een intakegesprek. Daarna wordt er een test afgenomen, om te bekijken in welke groep de leerling begint. Dit kan de verlengde intake fase zijn, waarbij de leerling eerst de tijd krijgt om tot rust te komen en te wennen aan het onderwijs in Nederland. Deze intake fase bestaat uit verschillende niveaus.

Daarnaast kan een leerling terecht komen in de doorstroomfase, waarbij we samen met de leerling kijken welke vervolgmogelijkheden er zijn.

Hoe de leerroute exact verloopt, is te lezen op de website van ISK.