Instroom

Nadat een leerling zich heeft aangemeld voor de ISK, volgt een intakegesprek. Meestal wordt de leerling daarna geplaatst in de intakeklas. Wanneer het taalniveau van de leerling al bekend is, kan de leerling direct geplaatst worden in de juiste niveaugroep.
In de intakeklas wordt in een van de eerste weken dat de leerling op school is, de digitale Taalleerbaarheidstoets afgenomen. Met deze toets krijgt de mentor inzicht in het traject dat bij de leerling past. Vóór de leerling vanuit de intakeklas wordt geplaatst in een andere klas, wordt de leerling getoetst om het niveau van de Nederlandse taal te bepalen. Vervolgens kan de leerling in de juiste niveaugroep worden geplaatst.

Voor elke leerling bieden wij maatwerk aan.