Schoolafspraken

Op iedere school werken we met schoolafspraken, zo ook op de ISK. Hieronder zijn ze te vinden.

 • We hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar; 
 • We spreken (zoveel als we kunnen) Nederlands in de les;
 • We eten niet in de les, water drinken mag wel;
 • We schrijven niet op de tafels en houden het lokaal mooi;
 • We dragen geen petten en jassen in de klas;
 • We hebben geen telefoon en hoofdtelefoon in de les (telefoonhotel!), dit mag alléén als het nodig is voor de les;
 • We nemen altijd een schooltas mee voor onze pennen, boeken en kleding voor de sportlessen;
 • We gebruiken allemaal een kluisje voor onze boeken en sportkleding;
 • We gebruiken onze boeken en laptops voorzichtig: ze zijn eigendom van school;
 • Zijn we te laat op school? Dan halen we eerst een briefje bij de conciërge;
 • Als we ziek zijn (of een afspraak hebben), dan bellen onze ouders naar de conciërge;
 • Als we extra vrij nodig hebben, vragen onze ouders dit aan met een brief bij de directeur;
 • Als we vragen hebben, gaan we naar onze mentor.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt samen met de leerlingen.