Verzuim

In Nederland is er een Leerplichtwet waarin staat dat alle kinderen en jongeren verplicht zijn naar school toe te gaan. Als een leerling zonder geldige reden niet of onvoldoende naar school gaat, moet school de leerplichtambtenaar van de gemeente hierover informeren. De leerplichtambtenaar ziet toe op de naleving van de leerplichtwet.

Als een leerling 16 uur per vier weken zonder geldige reden niet op school is gekomen moet de leerplichtambtenaar dit weten. School geeft dit door via een melding bij het verzuimloket van DUO.
Ook als leerling heel vaak te laat op school komt kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld: de leerling krijgt dan een gesprek met de leerplichtambtenaar op het verzuimspreekuur op school.

Verdere informatie kunt u nalezen in het verzuimprotocol.

Er kan een oorzaak zijn waarom een leerling niet naar school kan komen, bijvoorbeeld door ziekte. De GGD jeugdverpleegkundige kan dan worden ingeschakeld voor advies en ondersteuning van de leerlingen en ouders/verzorgers.