Contact

De ISK heeft 3 locaties: Hempenserweg Melkemastate en Knoopstraat. Hieronder zijn de contactgegevens te vinden.

Locatie Hempenserweg  Locatie Melkemastate Locatie Knoopstraat 
Hempenserweg 33Melkemastate 29J.C. Knoopstraat 3
8935 BC Leeuwarden 8925 AX Leeuwarden 8933 GS Leeuwarden
Tel: 058 8801640  Tel: 058 8801643 Tel: 058 8801647
E-mailadres: isk@pj.nl E-mailadres: isk@pj.nl E-mailadres: isk@pj.nl

Conciërge 

Karim Mahmoud en Dino Da Silva AzevedoKlaas DonathNermin Gustin en Simon Elsenga
Tel: 058 8801641 Tel: 058 8801637Tel: 058 8801647

Zorg

Mevr. Ireen Paulusma
E-mailadres: ipaulusma@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 643
Mevr. Joyce Douma-Warris
E-mailadres: jdoumawarris@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 643
Mevr. Martine Beekhuizen (Locatie Knoopstraat)
E-mailadres: mbeekhuizen@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 649
Mevr. Lolkje Algra (Locatie Melkemastate)
E-mailadres: lalgra@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 637

Contactpersonen algemeen 

Directeur 

Mevr. Titia Keuning
Telefoonnummer: 058-8801642
E-mailadres: tkeuning@pj.nl 

Deelschoolleider:

Mevr. Marsha Olyerhoek Andringa
Telefoonnummer: 058-8801645
E-mailadres: molyerhoekandringa@pj.nl

Intake:

Mevr. Fokje Kooistra
Telefoonnummer: 058-8801415

Administratie

Mevr. Patricia Kloetstra
Telefoonnummer: 058-8801640
E-mailadres: pkloetstra@pj.nl