Contact

De ISK heeft 2 locaties: Hempenserweg en Melkemastate. Hieronder zijn de contactgegevens te vinden.

Locatie Hempenserweg  Locatie Melkemastate 
Hempenserweg 33Melkemastate 29
8935 BC Leeuwarden  8925 AX Leeuwarden
Tel: 058 8801640  Tel: 058 8801637
E-mailadres: isk@pj.nl E-mailadres: isk@pj.nl

Conciërge 

Karim Mahmoud en Dino Da Silva AzevedoKlaas Donath
Tel: 058 8801641 Tel: 058 8801637

Zorg

Mevr. Ireen Paulusma
E-mailadres: ipaulusma@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 643
Mevr. Joyce Douma-Warris
E-mailadres: jdoumawarris@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 643
Mevr. Martine Beekhuizen
E-mailadres: mbeekhuizen@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 643
Mevr. Lolkje Algra (Locatie Melkemastate)
E-mailadres: lalgra@pj.nl 
Telefoonnummer: 058 8801 637

Contactpersonen algemeen 

Intake 

Mevr. F. Kooistra 
E-mailadres: fkooistra@pj.nl 

Administratie 

Mevr. Patricia Kloetstra
Telefoonnummer: 058-8801640
E-mailadres: pkloetstra@pj.nl

Deelschoolleider:

Mevr. Marsha Olyerhoek Andringa
Telefoonnummer: 058-8801645
E-mailadres: moleyerhoekandringa@pj.nl

Directeur 

Mevr. Titia Keuning
Telefoonnummer: 058-8801642
E-mailadres: tkeuning@pj.nl