Lesuitval

Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland. Op de ISK werken we met een invalrooster, zodat er bij uitval een docent/onderwijsassistent beschikbaar is om de les te vervangen. Hiermee voorkomen we tussenuren voor de leerlingen.