Communicatie

Informatie wordt verstrekt door brieven, die wij meegeven aan de kinderen of versturen per post. De mentor is de eerste contactpersoon over de vorderingen van de leerlingen. Deze is per e-mail te bereiken. Voor algemene vragen kun je contact opnemen met de administratie.

Mevr. P. Van den Bogert-Kloetstra
Telefoonnummer: 058-28801640
E-mailadres: pkloetstra@pj.nl