Leerlingbegeleiding

Persoonlijk mentor

Iedere leerling van ieder leerjaar heeft een persoonlijk mentor. De mentor speelt een belangrijke rol in je begeleiding. Zij houden je voortgang in de gaten en helpen je als je met bepaalde vragen zit. Een belangrijk onderwerp voor het mentorgesprek is jouw ‘Plan van aanpak’. De mentor is ook degene bij wie ouders met hun vragen over school terecht kunnen. Je mentor blijft bij voorkeur drie en soms twee jaar bij je. 

Klassenmentor

De leerlingen van klas 1 en 2 hebben nog een mentor: de klassenmentor. Die bespreekt tijdens een ingeroosterd mentoruur allerlei zaken die voor de klas van belang zijn. 

Team zorg en begeleiding

Soms volstaat de begeleiding van de persoonlijke mentor niet en heeft de leerling gedurende korte of langere tijd extra ondersteuning nodig. Op Montessori High School kan de leerling dan terecht bij het team van zorg en begeleiding (team z&b). Het team z&b bestaat uit de zorgcoördinator en verschillende begeleiders.

De werkzaamheden van het team z&b zijn erop gericht om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij leer- en andere problemen, zodat het onderwijsproces van de leerling zo goed mogelijk doorgang kan vinden.  Het team z&b is de spin in het web van mogelijkheden om leerlingen binnen en buiten de school deskundig te helpen. Daarbij begeleidt en ondersteunt het team z&b leerlingen met sociaal-emotionele uitdagingen, extra ondersteuningsbehoeften en andere hulpvragen. Daarnaast adviseert en ondersteunt het team z&b docenten en mentoren bij de begeleiding van leerlingen met diverse hulpvragen. Ook ondersteunt het team z&b  de mentor tijdens het voeren van gesprekken met ouders.