Leerlingbegeleiding

Natuurlijk ben je op school om te leren, maar een school is meer. Het is ook een ontmoetingsplek, een plek waar je vrienden voor het leven kunt maken. Een plek waar je je ontwikkelt tot een jongvolwassene, die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor zijn omgeving. De school moet een veilige, leerzame en prettige plek zijn. Daar zetten wij ons als schoolteam voor in.  

Mentoren

De mentor speelt een belangrijke rol in je begeleiding. Alle docenten zijn ook mentor. Zij houden je voortgang in de gaten en helpen je als je met bepaalde vragen zit. Een belangrijk onderwerp voor het mentorgesprek is jouw ‘Plan van aanpak’. De mentor is ook degene bij wie ouders met hun vragen over school terecht kunnen. Je mentor blijft bij voorkeur drie en soms twee jaar bij je. 

Klassenmentor

De leerlingen van klas 1 en 2 hebben nog een mentor: de klassenmentor. Die bespreekt tijdens een ingeroosterd mentoruur allerlei zaken die voor de klas van belang zijn. 

Gesprekken

De gesprekken met de individuele mentor staan niet in het rooster. In overleg kunnen die gesprekken ook na schooltijd plaatsvinden.