Lesuitval

Het kan voorkomen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland. Afhankelijk van de situatie, wordt er gekozen voor een oplossing.

Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een andere docent de les overneemt, dat de leerlingen worden opgevangen door een collega of dat de les komt te vervallen. Dit wordt in het rooster in Somtoday verwerkt. Het is dus van belang iedere ochtend het rooster te raadplegen.