Inrichting van het onderwijs

Onderbouw Montessori High School

Onze Montessori karakteristiek ‘leer het me zelf te doen’, staat centraal in de onderbouw.
Gekend worden is voor een leerling erg belangrijk, zeker voor een puber. In een veilige omgeving zal een leerling beter presteren. Door middel van  een intensieve begeleiding op cognitief en sociaal-emotioneel gebied proberen we samen met de leerling en ouders het beste uit een leerling te halen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de onderbouw.

Iedere leerling heeft een klassenmentor en een persoonlijke mentor. Die persoonlijke mentor is aanspreekpunt voor leerling en ouders.

De onderbouw van Montessori High school bestaat uit klas 1 en 2 mavo en 1, 2 en 3 havo.
We hebben vier soorten klassen;
Mavo/havo
Mavo/ havo Tweetalig
Havo
Havo Tweetalig

Met een vmbo-kader/mavo (vmbo-tl), een mavo of een mavo/havo advies wordt een leerling bij ons in de mavo/havo klas geplaatst. In de eerste twee jaar in de mavo/havo klas (onderbouw) heeft de leerling de mogelijkheid te laten zien of voor jaar 3 havo een optie is. Als de cijfers van de leerling heel goed zijn en de docenten geven een positief advies, mag een leerling ook al eerder overstappen naar de havo klas.

Met een havo of een havo/VWO advies wordt de leerling in de havo klas geplaatst. Vanuit de havo klas stroomt de leerling door naar de havo, of naar VWO op !mpulse of het Leeuwarder Lyceum.

Wil een leerling de tweetalig stroom volgen dan geldt voor de mavo/havo klas dat minimaal 30% van de vakken in het Engels worden gegeven. In de havo klas wordt minimaal 50% van de vakken in het Engels gegeven.
Voor de plaatsing in deze klassen moet er een positief advies gegeven worden door de groepsleerkracht en heeft de leerling met zijn ouders een intakegesprek.
Meer informatie hierover kun je vinden bij het onderdeel Tweetalig onderwijs en Internationalisering.
Leerlingen leren op een Montessorischool op verschillende manieren. Dit wordt beschreven in hoofdstuk Montessorionderwijs.

Ontwikkeling stimuleren

Om je ontwikkeling te stimuleren, bieden we naast vaklessen ook werktijduren aan. De invulling van de werktijd bepaal jij in overleg met je docenten en met je mentor. In die werktijd werk je dus zelfstandig of samen buiten de lessen, maar met begeleiding van docenten en begeleiders.

Schooljaar door vier

Het schooljaar wordt verdeeld in vier perioden. Je krijgt per periode voor elk vak een planning. Wij noemen dat een werkwijzer. In een werkwijzer staat een overzicht van wat je op een bepaald moment gedaan moet hebben. Ook worden daarin de toetsen vermeld die je in die periode krijgt. Een werkwijzer helpt je om zelf je taken te plannen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.