Lessentabel

Lessentabel mavo 

De lesuren duren 45 minuten. De gehele lessentabel vind je in het document ‘Lessentabel mavo Montessori High School’.

Lessentabel havo

De lesuren duren 45 minuten. De gehele lessentabel vind je in het document ‘Lessentabel havo Montessori High School’.

Lesrooster

Op Montessori High School duurt je schooldag van 8.30 uur tot uiterlijk 16.05 uur.

Over het algemeen wordt de normale dagindeling aangehouden bij Montessori High School. Enkele keren per schooljaar hanteren we een verkort lesrooster. De dag eindigt dan om 13.45 uur.

In het rooster staan vaklessen (L), en werktijduren (W).

In het schema hieronder zijn de lestijden en de dagindeling van de onderbouwleerlingen te vinden. Deze dagindeling is een uitgangspunt. Wanneer het voor een goede roostering noodzakelijk is, kan hiervan afgeweken worden. Zit je in klas 4 of 5? Dan zijn je werktijduren verdeeld over je dagen, afhankelijk van je vakkenpakket. 

Dagindeling

Over het algemeen wordt de normale dagindeling aangehouden bij Montessori High School. Enkele keren per schooljaar hanteren we een verkort lesrooster. De dag eindigt dan om 12.45 uur.

Normale dagindeling   Verkorte dagindeling  
Uur Tijd Uur Tijd
1 08.30-09.15 1 08.30-09.00
2 09.15-10.00 2 09.00-09.30
3 10.00-10.45 3 09.30-10.00
Pauze 10.45-11.05 Pauze 10.00-10.15
4 11.05-11.50 4 10.15-10.45
5 11.50-12.35 5 10.45-11.15
Pauze 12.35-13.05 Pauze 11.15-11.45
6 13.05-13.50 6 11.45-12.15
7 13.50-14.35 7 12.15-12.45
8 14.35-15.20 8 12.45- 13.15  
915.20- 16.05913.15- 13.45