Financieel

Bij iedere school zijn er financiële zaken die geregeld moeten worden. Het algemene protocol ouderbijdrage is hier te vinden. Hieronder lichten we toe welke zaken dat zijn bij Montessori High School.

Vrijwillige ouderbijdrage

Net als alle andere scholen vraagt Montessori High School een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. Dit is één bedrag voor verschillende activiteiten waarvoor de school van het Rijk geen vergoeding ontvangt, maar die het leven en leren op school plezieriger maken. Denk aan de viering van Sinterklaas en Kerst, aan lief en leed van leerlingen en ouders, LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), feesten, sportdagen etc.

Montessori High School vraagt voor 2023-2024 voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage van €54,75. Van deze bijdrage worden de volgende kosten ten behoeve van de leerlingen betaald:

 • Cultuurkaart;
 • projectweken;
 • mentoraatsprogramma;
 • LOB-programma;
 • Taal dagen;
 • diploma-uitreiking;
 • activiteiten met Sinterklaas en Kerst;
 • sportdagen;
 • lief en leed leerlingen en ouders.

Door de schooljaren heen maken alle leerlingen gebruik van bovenstaande diensten en activiteiten. We vinden het daarom redelijk om voor elke leerling hetzelfde bedrag te vragen. Aan de deelraad van Montessori High School wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n).

Afzonderlijke bijdragen

Voor sommige zaken vragen we een afzonderlijke bijdrage. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen per keer beslissen of ze willen betalen. Of de excursie doorgang vindt , hangt af van de betaling. Hieronder volgt de opsomming van wat nu al bekend is met de richtbedragen. Ook aan de activiteiten van internationalisering zijn kosten verbonden. De hoogte van de bedragen maken we voorafgaand aan de activiteiten bekend.

Meerdaagse excursie klas 2         € 400,00
Meerdaagse vak excursie beeldende vorming klas 4   €  200,00

Tweetalig onderwijs (TTO) Havo

Voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen wordt in leerjaar 1, 2 van mavo en havo en leerjaar 3 havo jaarlijks €195,00 extra vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage kent geen restitutiemogelijkheid bij vertrek uit de tweetalige onderwijsstroom gedurende het lopende schooljaar.
Van deze bijdragen worden de volgende kosten t.b.v. de leerlingen betaald:

 • Junior speaking contest;
 • taaldorp;
 • excursie ten behoeve van global learning;
 • TTO licentie/ kwaliteitsaudits;
 • extra boekenkosten.

In leerjaar 3 brengen wij de éénmalige kosten van de externe examens in rekening. Voor de mavo is dat ± €170,- voor de havo ± €225,-. In het tweede leerjaar is er voor de leerlingen van het TTO een verplichte meerdaagse internationale excursie (zie ook hierboven ‘Afzonderlijke bijdragen’). De kosten van deze excursie zijn ongeveer €400,-. Hiervoor kan vanaf de eerste klas gebruik gemaakt worden van een spaarsysteem.

Internationalisering

De leerlingen van de hogere leerjaren kunnen deelnemen aan de uitwisselingsprogramma’s en/of Erasmus+ projecten met onze Europese partnerscholen. Dit betreft onder andere meerdaagse reizen waaraan kosten zijn verbonden. Het grootste deel van de kosten wordt vergoed uit Erasmus+ subsidie. Van de leerlingen wordt een aanvullende bijdrage gevraagd van €100 tot €150,-, afhankelijk van de duur en bestemming van de reis.

Duits

Voor leerlingen van leerjaar 3 staan leuke en interessante activiteiten op het programma. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd:

 • Taaldorp (in Dinslaken, Duitsland), 3 mavo en havo (incl. reiskosten): €50,-
 • Kerstmarkt (in Duitsland), 3 mavo en havo (incl. reiskosten): €20,-

Cambridge en Goethe cursussen (keuze)

Cambridge huur voor boeken €15,-. De kosten voor de (facultatieve) Advanced en Proficiency Cambridge examens bedragen tussen de €245,- en €265,-.

Voor Goethe is de aanschaf van boeken €15,-. De kosten voor het (facultatieve) Goethe examen zijn €100,-.

Sportoriëntatie klas 5

Afhankelijk van de keuze van de leerling variëren de kosten voor sportoriëntatie tussen de €0,- en €35,-.