Financieel

Bij iedere school zijn er financiële zaken die geregeld moeten worden. Het algemene protocol ouderbijdrage is hier te vinden. Hieronder lichten we toe welke zaken dat zijn bij Montessori High School.

Vrijwillige ouderbijdrage

Net als alle andere scholen vraagt Montessori High School een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. Dit is één bedrag voor verschillende activiteiten waarvoor de school van het rijk geen vergoeding ontvangt, maar die het leven en leren op school plezieriger maken. Denk aan de viering van Sinterklaas en Kerst, aan lief en leed van leerlingen en ouders, LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), feesten, sportdagen etc.

Montessori High School vraagt voor 2022-2023 voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage van €49,75. Van deze bijdrage worden de volgende kosten ten behoeve van de leerlingen betaald:

 • Cultuurkaart;
 • projectweken;
 • mentoraatsprogramma;
 • LOB-programma;
 • Taal dagen;
 • diploma-uitreiking;
 • activiteiten met Sinterklaas en Kerst;
 • sportdagen;
 • lief en leed leerlingen en ouders.

We beseffen dat niet alle leerlingen van alle activiteiten en ‘diensten’ profiteren. We vinden het daarom redelijk om voor elke leerling hetzelfde bedrag te vragen. Aan de deelraad van Montessori High School wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

 De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n).

Afzonderlijke bijdragen

Voor sommige zaken vragen we een afzonderlijke bijdrage. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen per keer beslissen of ze willen betalen; de ‘levering’ hangt dan af van de betaling. Hieronder volgt de opsomming van wat nu al bekend is met de richtbedragen. Ook aan de activiteiten van internationalisering zijn kosten verbonden. De hoogte van de bedragen maken we voorafgaand aan de activiteiten bekend.

Introductie klas 1 €   20,00
Meerdaagse excursie klas 2         € 400,00
Meerdaagse vak excursie beeldende vorming klas 4   €  200,00
Schooluitje (niet verplicht) €    50,00

Sportoriëntatie klas 5

Afhankelijk van de keuze van de leerling variëren de kosten voor sportoriëntatie tussen de €0,00 en €35,00.

Duits

Voor leerlingen van leerjaar 3 staan in 2021-2022 leuke en interessante activiteiten op het programma.
Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Hierbij gaat het om:

 • Taaldorp (in Dinslaken, Duitsland), 3 mavo en havo (incl. reiskosten): € 50,00
 • Kerstmarkt (in Duitsland), 3 mavo en havo (incl. reiskosten): € 20,00

Erasmus en Europese partnerscholen

De leerlingen van de hogere leerjaren kunnen deelnemen aan de uitwisselingsprogramma’s en/of Erasmus + projecten met onze Europese partnerscholen. Dit betreft onder andere meerdaagse reizen waaraan kosten zijn verbonden. Die bijdrage per leerlingen bedraagt tenminste €200,00 per reis. Afhankelijk van de bestemming en vervoersmiddel kan dit bedrag hoger uitvallen tot €600,00 als er sprake is van vervoer buiten Europa.

Tweetalig onderwijs (TTO), mavo

Voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen wordt in leerjaar 1 en 2 jaarlijks €175,00 extra vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage kent geen restitutiemogelijkheid bij vertrek uit de tweetalige onderwijsstroom gedurende het lopende schooljaar.

Van deze bijdragen worden de volgende kosten t.b.v. de leerlingen betaald:

 • Junior speaking contest;
 • taaldorp;
 • excursie ten behoeve van global learning;
 • TTO licentie/ kwaliteitsaudits
 • extra boekenkosten.

In leerjaar 3 brengen wij de kosten (± €170,00) van de externe examens in rekening. In het tweede leerjaar is er voor de leerlingen van de tweetalige onderwijsstroom een verplichte meerdaagse excursie naar Engeland (zie ook hierboven ‘Afzonderlijke bijdragen’). De kosten van deze excursie zijn ongeveer €400,-. Hiervoor kan vanaf de eerste klas gebruik gemaakt worden van een spaarsysteem.

Tweetalig onderwijs (TTO) Havo

Voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen wordt in leerjaar 1, 2 en 3 jaarlijks €175,00 extra vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage kent geen restitutiemogelijkheid bij vertrek uit de tweetalige onderwijsstroom gedurende het lopende schooljaar.

Van deze bijdragen worden de volgende kosten t.b.v. de leerlingen betaald:

 • Junior speaking contest;
 • taaldorp;
 • excursie ten behoeve van global learning;
 • TTO licentie/ kwaliteitsaudits;
 • extra boekenkosten.

In leerjaar 3 brengen wij de kosten (± €225,00) van de externe examens in rekening. In het tweede leerjaar is er voor de leerlingen van de tweetalige onderwijsstroom een verplichte meerdaagse excursie naar Engeland (zie ook hierboven ‘Afzonderlijke bijdragen’). De kosten van deze excursie zijn ongeveer €400,-. Hiervoor kan vanaf de eerste klas gebruik gemaakt worden van een spaarsysteem.

Cambridge en Goethe cursussen

Voor Cambridge wordt een bijdrage van € 15,00 voor huur van de boeken gevraagd. De kosten voor de (facultatieve) Advanced en Proficiency Cambridge examens bedragen tussen de € 245,00 en € 265,00.

Voor Goethe is de aanschaf van boeken € 15,00. De kosten voor het (facultatieve) Goethe examen zijn € 100,00.