Internationalisering

We leven in een sterk en snel veranderende wereld. De ‘wereld’ zal veel invloed krijgen op je leven en op je werk. Zo gebruiken we niet alleen producten uit heel veel verschillende landen, maar we kunnen zelfs met de moderne communicatiemiddelen contact hebben met mensen in de hele wereld.

Beheersing van de Engelse taal

Studenten zullen steeds meer een (deel van een) vervolgopleiding in het Engels of zelfs in het buitenland gaan volgen. Daarvoor is een goede beheersing van het Engels van belang. We besteden op Montessori High School veel aandacht aan communicatieve vaardigheden, de taalvaardigheid in het Engels, samenwerken, het verkennen van andere culturen en rekening houden met anderen. 

Kennis vergroten

Daarom organiseren we bijvoorbeeld buitenlandse reizen in het tweede leerjaar en doen we in de bovenbouw mee aan uitwisselingen die horen bij internationale projecten.

De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen het vak Global Learning. Global Learning vergroot je kennis van de wereld. Alle leerlingen gaan bij de vakken Engels, Duits en Frans oefenen in echte (of nagespeelde) praktijksituaties.  

Certificaten

Door de bijzondere oefening met taal die je bij ons krijgt, kun je goed worden in het Engels, Frans of Duits. De bovenbouwleerlingen krijgen de gelegenheid zich voor te bereiden op het behalen van Cambridge-certificaten (Engels) en/of Goethe-certificaten (Duits). Deze certificaten zijn prestigieus en heel handig voor wie door opleiding of werk met mensen uit het buitenland te maken krijgt.

Meer informatie

Meer informatie over Cambrige en Goethe kun je vinden op de website van Cambridge en Goethe, of bij de pagina’s Cambridge en Goethe in deze schoolgids.