Tweetalig onderwijs (TTO)

De wereld om ons heen globaliseert in hoog tempo. Handel met het buitenland wordt gemakkelijker. Ook bij vervolgopleidingen op het MBO en HBO wordt Engels gebruikt en gesproken. Daarnaast worden buitenlandstages steeds meer aangeboden.

Tweetalig onderwijs als keuze

Het is daarom belangrijk dat je de Engelse taal goed beheerst. Bij Montessori High School bieden we voor mavo- en havoleerlingen als keuze tweetalig onderwijs aan. In dit programma volg je vakken in het Engels, om zo de Engelse taal snel machtig te worden. Havoleerlingen hebben minimaal 50% van hun lessen in het Engels, mavoleerlingen ongeveer 30%. Tweetalig onderwijs duurt tot het eind van de onderbouw. Zodra je in het examenprogramma stapt, stoppen de lessen in het Engels omdat het eindexamen in het Nederlands afgenomen wordt.

Moet je goed zijn in talen?

Nee. Een taal leer je namelijk het beste door het veel tegen te komen en het echt nodig te hebben om te communiceren. Precies zoals je als baby ook Nederlands (of Fries) hebt leren spreken. Een paar keer per week uit een boekje een vreemde taal leren is eigenlijk de moeilijkste weg: het menselijk brein is daar niet echt op ingericht.

Een tijd lang dachten we dat tweetalig onderwijs vooral goed was voor vwo leerlingen, maar we zijn verstandiger geworden. Daarom bieden wij een tweetalige stroom aan voor mavo en havo leerlingen.

Meer informatie over tweetalig onderwijs

Je kunt veel informatie vinden op de site van het Nuffic. Onze coördinator voor tweetalig onderwijs is Yteke Goudberg. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je haar altijd mailen.

TTO mavo

Op de mavo bieden we tweetalig onderwijs aan. Op TTO mavo geven we een aantal vakken in de eerste twee leerjaren het hele jaar door in het Engels. De leerlingen lezen, spreken en schrijven Engels. Daarnaast gebruik je Engelstalige boeken. Ook maak je de toetsen in het Engels. De overige lessen in de eerste twee leerjaren zijn in het Nederlands. In de bovenbouw worden de lessen ter voorbereiding op het examen in het Nederlands gegeven. Bij de moderne vreemde talen blijft de ‘doeltaal’ de ‘voertaal’.

TTO havo

Tweetalig onderwijs aan Montessori High School houdt voor de havo in dat ruim de helft van de lessen in de eerste drie jaren in het Engels wordt gegeven. Je spreekt alleen maar Engels en de boeken zijn in het Engels. Ook de toetsen maak je in het Engels. Door deze ‘onderdompeling’ raak je snel thuis in de taal. De overige lessen in de eerste drie leerjaren worden in het Nederlands gegeven.

In de bovenbouw worden alle lessen in het Nederlands gegeven om je zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden. Bij de moderne vreemde talen blijft de ‘doeltaal’ de ‘voertaal’. Door je deelname aan TTO ben je goed voorbereid op vervolgonderwijs dat in het Engels wordt aangeboden.