Missie

“Onze maatschappij vraagt om vindingrijke en verantwoordelijke mensen. Mensen die zich goed weten te redden met oog voor anderen.”

Met de missie van OSG Piter Jelles willen we duidelijk maken dat we een gezamenlijk doel hebben als scholengemeenschap.

“Passend en uitdagend onderwijs bieden, zodat leerlingen geprikkeld worden maximaal rendement te halen uit hun talenten en gestimuleerd worden om als zelfstandige burgers goed hun weg te vinden in de maatschappij.”

Onze ambities

 • We laten leerlingen groeien door de diversiteit van hun talenten
  aan te spreken;
 • we betrekken ouders/verzorgers bij het onderwijs- en leerproces
  van hun kind;
 • we blijven nieuwsgierig en maken met elkaar een inspirerende
  leeromgeving;
 • we staan samen sterker en maken gebruik van elkaars ervaringen
  en leren actief van elkaar.

Passend onderwijs

OSG Piter Jelles heeft verschillende onderwijsconcepten in huis, zodat we passend onderwijs kunnen realiseren voor verschillende leerlingen. We bieden onderwijs aan op verschillende niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Daarnaast staat de deur bij OSG Piter Jelles open voor iedereen. Alle geloofsovertuigingen en/of geaardheden zijn welkom. OSG Piter Jelles biedt voor iedereen openbaar onderwijs.