Cambridge (Engels)

De waarde van het goed Engels kunnen spreken hoeft eigenlijk niet meer uitgelegd te worden. De Engelse taal is overal om ons heen in het dagelijks leven, en Engels is wereldwijd een van de meest gebruikte talen.

Wereldwijd erkend

Om aan te kunnen tonen dat je op Montessori High School een hoogwaardig niveau van de Engelse taal kunt leren bieden we Cambridge English examens aan. Deze examens worden wereldwijd erkend als bewijs van taalvaardigheid. Deze examens helpen je in het leven, werken en studeren in Engelssprekende landen, vrijwel overal ter wereld.

Praktisch Engels

Cambridge English is erg praktisch. Deze examens beoordelen je op je vermogen om Engels te spreken in alledaagse situaties. Er zijn verschillende niveaus van examens waar je aan kunt deelnemen en verschillende manieren om je voor te bereiden op die examens. De voorbereiding op de examens vindt plaats in extra lessen door onze Engelstalige docent. Aan de examinering zijn kosten verbonden.

Cambridge examens

  • B2 (First certificate): De derde klas TTO havo sluit hiermee de tweetalige onderwijsstroom af. Ter illustratie, dit examen is havo 5+ niveau. Dit examen is ook beschikbaar voor leerlingen die de Nederlandstalige stroom van Montessori High School volgen.
  • C1 (Advanced): In de vierde klas van de havo wordt dit aangeboden. Dit examen is op VWO 6+ niveau. Dit is ook beschikbaar voor leerlingen die de Nederlandstalige stroom van de Montessori High School gevolgd hebben.
  • C2 (Proficiency): Dit niveau is voor de echte liefhebbers (en die zijn er regelmatig). Het examen wordt aangeboden in havo 5. Dit examen is ook beschikbaar voor leerlingen die de Nederlandstalige stroom van de Montessori High School gevolgd hebben.

Door wie worden Cambridge English examens erkend?

Cambridge English examens worden geaccepteerd door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en overheden over de hele wereld. In Nederland zijn dat onder andere VU Amsterdam, Fontys Hogescholen, Universiteit van Amsterdam, Stenden Hogescholen en KLM.