Schoolregels

Iedere school hanteert regels waar iedereen zich aan dient te houden. Hieronder zijn de schoolregels van Montessori High School te vinden.

  • Respecteer elkaar en je omgeving;
  • respecteer werksfeer en rust;
  • kom om op tijd;
  • kom al je afspraken na.

Pauzes

In de pauzes ben je in de Kûle, in de hal of buiten.

Mobiele apparaten

Laptop en iPad zijn hulpmiddelen binnen het lesprogramma en ook alleen daarvoor te gebruiken.

De docent bepaalt of de mobiele telefoon welkom is in de les.

Het is ten strengste verboden foto’s en filmpjes van leerlingen en medewerkers te maken, tenzij het gaat om een opdracht binnen het lesprogramma en er toestemming is verleend door betrokkenen. 

Roken

Roken en vapen is op het gehele schoolplein verboden.