Fries

Frysk wordt aangeboden in de Talentenacademie. Vanaf klas 3 kunnen leerlingen Fries volgen als extra vak.

Daarnaast spreken veel van onze docenten Frysk, en dat doen zij graag. Als je Friestalig bent, kun je dus altijd in je moedertaal in gesprek met veel van je docenten.