Trajectgroep

In schooljaar 2019/2020 is het Leeuwarder Lyceum gestart met een voorziening voor alle havo/vwo leerlingen die voor het regulier voortgezet onderwijs in Leeuwarder aangemeld worden of dit al volgen, maar vanwege achterliggende (internaliserende) problematieken niet in staat zijn op de reguliere manier hieraan deel te nemen. Voor deze groep is de Trajectgroep opgezet.

De Trajectgroep is bedoeld voor alle havo- en vwo leerlingen van klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs in Leeuwarden. De groep richt zich specifiek op kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of vergelijkbare internaliserende problematiek (angsten) en hoogbegaafde kinderen. Zij hebben vaak specifieke ondersteuningsbehoeftes op het gebied van de executieve functies en hebben vaak begeleiding nodig op het sociaal-emotionele gebied.

Wanneer het regulier onderwijs (nog) niet aan deze behoeftes kan voldoen, dan komen deze leerlingen in aanmerking voor de trajectgroep. Leerlingen uit groep 8 kunnen meteen vanaf leerjaar 1 aangemeld worden voor begeleiding vanuit de Trajectgroep. Ze moeten beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden voor havo of vwo en een redelijk uitzicht hebben om mee te draaien in de reguliere lessen. Een diagnose is niet verplicht.

De trajectgroep is bedoeld voor arrangementen 3 en 4, met altijd het doel de leerling zoveel mogelijk in de reguliere lessen te laten meedraaien. De trajectgroep is geen speciaal onderwijs. Naar de toekomst willen we kijken hoe we de inzet van de trajectgroep beschikbaar kunnen maken voor meer leerlingen. Want meerdere leerlingen zullen op basis van o.a.  resultaten en/of ondersteuningsbehoefte(n) extra ondersteuning kunnen gebruiken. We denken hierbij aan laagdrempelige extra ondersteuning en begeleiding voor leerlingen op het gebied van plannen en organiseren, gesprekken over welbevinden, een puberspreekuur en bijvoorbeeld een huiswerkvoorziening.