Jet-Net school

Het Leeuwarder Lyceum is vanaf de start in 2002 een Jet-Net school. Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

Uitdagende activiteiten

Aan Jet-Net zijn ruim 100 bedrijven en 180 scholen verbonden. Binnen Jet-Net zetten bedrijven samen met havo/vwo-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. Hiermee wil Jet-Net de keuze van scholieren voor bèta en techniek in positieve zin beïnvloeden. De activiteiten zijn enerzijds gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en anderzijds op het zichtbaar maken van de toekomstperspectieven. Voor meer informatie kijk op de website van Jet-Net.

Daarnaast worden leerlingen vanuit de exacte vakken gestimuleerd om mee te doen aan diverse activiteiten zoals:

  • Een honneursprogramma voor scholieren bij Wetsus;
  • deelname aan de JRTu van Delft;
  • diverse masterclasses van de Hanze;
  • activiteiten van de scholieren academie van de RUG.