Onderwijstijd

De grenzen van wat exact onderwijstijd is, worden geregeld via de wet op de onderwijstijd. De nieuwe wet biedt heel veel ruimte aan scholen. De norm is dat:

  • Een leerling die klas 4 vmbo heeft afgerond minimaal 3700 uur onderwijs aangeboden heeft gekregen.
  • Een havo-leerling die is afgestudeerd moet 4700 uur onderwijsaanbod hebben gehad.
  • De vwo-leerling die zes jaar onderwijs heeft gehad moet 5700 uur onderwijs aangeboden gekregen hebben.

Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school en specifieke onderwijsvragen.

Naast de lesuren op de lessentabel behoren buitenschoolse activiteiten zoals schoolreizen, excursies, theater en filmbezoek en sporttoernooien tot de onderwijstijd. Dit geldt ook voor de dagen dat de mentoren de gesprekken met ouders en leerlingen voeren.

In de bovenbouw vallen de Inhaal- en herkansingsuren en de pws-uren en -presentaties ook onder de onderwijstijd.

Lesopvang

Het kan zijn dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. Met name in de onderbouw zal geprobeerd worden deze lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. De les wordt dan overgenomen door een andere docent   of de leerlingen worden opgevangen en krijgen in dat lesuur de gelegenheid onder begeleiding met huiswerk aan de slag te gaan.