Pestcoördinator

Bij OSG Piter Jelles zetten we ons samen in om voor iedere leerling een fijne schooltijd te realiseren: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders.

Om een sociaal veilig klimaat te creëren zetten de scholen van OSG Piter Jelles verschillende zaken in. Denk aan met elkaar samenhangende interventies, programma’s . Dit doen de scholen op zowel individueel niveau, klassikaal niveau en schoolniveau. De locaties van OSG Piter Jelles vullen dit op eigen wijze in. Dit is onder andere afhankelijk van de leerlingenpopulatie en de schoolcultuur.

Op het Leeuwarder Lyceum is Lieuwe Miedema de pestcoördinator. De Pestcoördinator zorgt er, samen met alle leerlingen en teamleden, voor dat er  aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen.

Alle medewerkers zijn oplettend als het gaat om pestgedrag. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.

Contactgegevens pestcoördinator:

Lieuwe Miedema
0588801437, lmiedema@pj.nl