Lessentabel

Lessentabel 2019/2020          
vakHV1HV2HV3HV3vakH4H5A4A5A6
technasiumcultuur      
Nederlands3233Nederlands32232
Engels2222Engels22222
Frans222*2*Frans23222
Duits 222Duits23222
Fries11**1**1**Fries33222
Wiskunde3333Maatschappijleer10100
Natuur-/Scheikunde 2  Lichamelijke Opv.21221
Natuurkunde  22Cult. en kunstz. Vorm.10010
Scheikunde  22Wiskunde A33233
Biologie2122Wiskunde B33333
Geschiedenis2222Wiskunde C  033
Aardrijkskunde2222Wiskunde D  022
Economie    Geschiedenis23223
Muziek11**1**1**Aardrijkskunde32223
Filosofie 12*2*Economie33332
Onderzoeken & Ontwerpen444 Beeldende vorming33233
Lichamelijke Opvoeding3222Muziek22222
Beeldende vorming22 3      
Drama   1Filosofie22222
Banduur5555Bedrijfseconomie33033
Begeleidingsuur1111Biologie33232
Aantal lesuren33333434Scheikunde32232
     Natuurkunde33332
     Onderzoeken en Ontw.4***4***4***4***4***
     Bewegen, Sport, Mij.22   
     Banduur55555
     Zelfstudie-uurpmpmpmpmpm
           
Toelichting:     
* In beide stromen van klas 3 kunnen leerlingen kiezen tussen Frans en filosofie.     
** In klas 2 en 3 zijn muziek en Fries extra keuzevakken.     
*** 3 lesuren met begeleiding van docent, 1 zelfstandig werkuur.