Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar die wel deel uitmaken van het schoolleven. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. Voor beiden geldt dat ouders van de deelraad van het Leeuwarder Lyceum instemmingsrecht hebben (doelen, hoogte en manier van innen). Het management van de school legt hierover aan de ouders van de deelraad verantwoording af.

Algemeen deel ouderbijdrage

Uit het algemene deel van de ouderbijdrage worden onderstaande zaken en activiteiten betaald. Het bedrag voor schooljaar 2023-2024 is € 60,00 per leerling per leerjaar.

Zaken en activiteitenBedrag
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering (geldt voor alle scholen van OSG Piter Jelles)€ 2,25
Bijdrage CJP Cultuurkaart€ 10,00
Start en/of eindeschooljaar activiteiten (met de mentorgroep), reiskosten georganiseerde open dagen, sportdagen€ 25,00
Vieringen, waaronder o.a. Sinterklaas, Paarse Vrijdag, Kerst en inclusief diplomeringsactiviteiten€ 7,75
25% van de totale bijdrage. Besteding moet passen bij een van de volgende bestedingsdoelen:
Culturele activiteiten
Vieringen
Verbindende- of leerling activiteiten
Olympiades
Lief en leed (o.a. overlijdensadvertenties ouders van leerlingen)
Technasium (Vak Onderzoek & Ontwerpen)
€ 15,00

Specifiek deel ouderbijdrage

Voor de leerlingen worden er elk leerjaar (meerdaagse) excursies georganiseerd. Per excursie wordt apart een bijdrage gevraagd. De basisregel is dat excursies door kunnen gaan wanneer voor 90% van de leerlingen betaald is/wordt. Voor een deel van de excursies geldt deze regel niet. Deze gaan dus sowieso door. Om een idee te geven van de kosten, vind je hieronder een overzicht.

ExcursieBedrag
Introductieactiviteit leerjaar 1plm. € 100,00
Afsluitende activiteit leerjaar 3plm. € 300,00
Overige excursiesmax. € 200,00 – € 400,00

Hoe kan ik de bijdrage betalen?

Voor het betalen van de bijdrage ontvang je een mail met een link. De link voor de betaling van het algemene deel ontvang je in oktober/november. De link voor excursies (specifieke bijdrage) krijg je ruim voordat de excursie gepland is. Je ontvangt ook altijd uitgebreide informatie over een excursie.

Wat als ik de bijdrage niet kan betalen?

Wij zijn ervan overtuigd dat het voor het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen belangrijk is om mee te kunnen doen aan (extra) activiteiten. Wanneer je de ouderbijdrage niet kunt betalen, neem dan contact op met de mentor van je kind. Ook wanneer je de ouderbijdrage niet betaalt, kan je kind gewoon meedoen aan de activiteiten.

Sportoriëntatie

Het Leeuwarder Lyceum kan leerlingen voor een beperkt bedrag kennis laten maken met verschillende sporten. Het bedrag is afhankelijk van wat je kind kiest en ligt gemiddeld tussen de € 0,00 en € 35,00.

Leesboeken

Alle kinderen tot en met 17 jaar kunnen gratis lid worden van de openbare bibliotheek. Kijk voor informatie op word lid van dbieb. Daarnaast kan je kind via school voor Nederlands, Engels, Frans en Duits een set leesboeken kopen. Deze boeken zijn speciaal geselecteerd voor het onderwijs en sluiten aan op het leesniveau en de leeslijst. Leerlingen ontvangen via de vakdocent informatie over de boekensets. De prijs van een set ligt tussen de € 15,00 en € 25,00.

Andere schoolkosten

Lesmateriaal dat je kind in een specifiek jaar nodig heeft, zoals leer- en werkboeken, worden betaald door school. Materialen die je kind langer nodig heeft dan een leerjaar worden niet betaald door school. Denk bijvoorbeeld aan een woordenboek of een tekendoos. Voor een elektronische informatiedrager zoals een laptop of tablet kan school een bijdrage vragen. Voor alle andere extra activiteiten, waaronder kosten die te maken hebben met het Technasium, vraagt de school dus een vrijwillige ouderbijdrage.