Onderzoeken en Ontwerpen

Onderzoeken en ontwerpen (O&O) is een vak waarbij je met een aantal klasgenoten aan een echte opdracht werkt. Je krijgt een opdracht uit de wereld om je heen, bijvoorbeeld een opdracht van een bedrijf of van een gemeente. Zo hebben leerlingen meegedacht over een brugontwerp als verbinding tussen het stationsgebied en de binnenstad van Leeuwarden. Bij O&O – de naam zegt het al – doe je onderzoek en/of maak je een ontwerp voor een product. Het resultaat presenteer je tenslotte aan de opdrachtgever. Je werkt vier lesuren per week aan de opdracht onder begeleiding van getrainde coaches. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden. Dat kunnen algemene vaardigheden zijn (bijvoorbeeld samenwerken, computervaardigheden) maar ook vaardigheden die met de opdracht te maken hebben (bijvoorbeeld een maquette maken). Het vak O&O is een opstap naar het zogenaamde technasiumonderwijs, waar je vanaf klas 3 voor kunt kiezen. (Voor meer informatie kun je kijken op onze website en voor algemene informatie op www.technasium.nl)