Onderzoek en Ontwerpen

Onderzoek en ontwerpen (O&O) is een vak waarbij je met een aantal klasgenoten werkt aan een opdracht van een opdrachtgever buiten de school. Je krijgt een opdracht uit de wereld om je heen, bijvoorbeeld van een bedrijf of van een gemeente. Leerlingen hebben bijvoorbeeld een brugontwerp gemaakt als verbinding tussen het stationsgebied en de binnenstad van Leeuwarden.

Aandacht voor vaardigheden

Bij O&O – de naam zegt het al – doe je onderzoek en/of maak je een ontwerp voor een product. Het resultaat presenteer je aan de opdrachtgever. Je werkt vier lesuren per week aan de opdracht onder begeleiding van getrainde coaches. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden. Dat kunnen algemene vaardigheden zijn (bijvoorbeeld samenwerken, computervaardigheden), maar ook vaardigheden die met de opdracht te maken hebben (bijvoorbeeld een maquette maken).

Opstap naar technasium

In klas 1 en 2 volgt elke leerling het vak O&O. In klas 3 is het een keuzevak en ook kan het vak gekozen worden als examenvak in de bovenbouw. Je sluit het vak hier af met een meesterproef in plaats van een centraal examen. Voor meer informatie kun je kijken op onze website en voor algemene informatie op www.technasium.nl.