Medezeggenschap

De raad van het Leeuwarder Lyceum bestaat uit:

 • 4 personeelsleden
 • 2 leerlingen
 • 2 ouders

De raad komt 9 keer bijeen dit schooljaar. Dit is altijd op een dinsdagmiddag om 17:15 uur. De vergaderingen zijn openbaar.

 • 10 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december
 • 21 januari
 • 3 maart
 • 7 april
 • 12 mei
 • 16 juni