Kenmerken

Het Leeuwarder Lyceum is een erkend Technasium en wil in haar onderwijs de leerlingen uitdagen en helpen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, creatieve en (zelf)kritische persoonlijkheden die in staat zijn een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een steeds veranderende samenleving. Daarbij wil het een school zijn waar persoonlijke aandacht en begeleiding voor leerlingen centraal staan in een prettige leeromgeving met eigentijds onderwijs gericht op kennis, vaardigheden en zelfstandigheid.

Voor de leerlingen, teamleden en het onderwijs op het Leeuwarder Lyceum betekent dit:

Leren van elkaar

Op het Leeuwarder Lyceum zijn we er voor elkaar. Voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega’s. Iedereen mag er zijn, in zijn of haar eigenheid. Dat veronderstelt niet alleen respect voor elkaar, maar ook interesse en betrokkenheid. Meer dan leren alleen.

Leren met elkaar

Het Leeuwarder Lyceum biedt effectieve lessen en begeleiding aan. Een les bevat activerende werkvormen, differentiatie en lesdoelen. Docenten en leerlingen werken samen binnen de leerpleinen en leren van en met elkaar. Door middel van leerdoel denken en kiezen voor plein/banduren neemt de leerling verantwoordelijkheid over zijn eigen leren.

Leren door te doen

Op het Leeuwarder Lyceum is er ruimte voor vernieuwing. Leerlingen en collega’s krijgen het vertrouwen en ruimte om te experimenteren op onderwijskundig gebied. Wij zijn van mening dat je leert door te doen in een omgeving waar fouten maken mag.