Kenmerken

Op het Leeuwarder Lyceum word je gezien en gekend: elke leerling is in beeld, zowel als het gaat om leerprestaties als om de sociaal-emotionele ontwikkeling.

We bereiden onze leerlingen voor op een goede toekomst: we leren ze zelfstandig keuzes maken, te reflecteren en samen te werken.

We streven ernaar om in samenwerking het beste te halen uit leerlingen en medewerkers. We hebben hoge verwachtingen van iedereen! Daarbij willen we elkaar ook aanspreken op ons gedrag naar elkaar toe. Dat is niet altijd even makkelijk, maar wel heel belangrijk. We leren dat door te doen. Met vallen en opstaan.

We stimuleren een nieuwsgierige, onderzoekende en creatieve geest en dagen elkaar uit om te presteren.

We zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit, de opbrengsten en de sfeer van ons onderwijs; daarvoor leggen we verantwoording af aan elkaar: leerlingen, medewerkers en ouders.

Onze kernwaarden zijn:

  • Kennen en gekend worden
  • Uitdagen en presteren
  • Nieuwsgierig en creatief zijn
  • Verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen: persoonlijk leiderschap!

Hoe gaan we hier in de praktijk mee aan de slag?

De school is ingedeeld in een drietal afdelingen en een viertal leerpleinen. Teamleiders en leerplein coördinatoren ondersteunen en sturen de processen binnen deze structuur. Zij zijn – naast de vakdocenten – verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijsprogramma. Mentoren zorgen voor de persoonlijke aandacht.