Leerplicht

Je bent leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar waarin je zestien wordt, behalve als je al twaalf schooljaren hebt gehad. Daarna ben je gedeeltelijk (‘partieel’) leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar waarin je 17 jaar wordt (tenzij je dertien schooljaren hebt gehad). Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht ga je elke dag naar school of kies je voor de combinatie van leren en werken.