Verlof buiten schoolvakanties

Naast de schoolvakanties en organisatiedagen kan het voorkomen dat een leerling en zijn/haar ouders verlof willen aanvragen. Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, vragen ouders/verzorgers aan bij de teamleider van de betreffende vestiging. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:

  • Gewichtige omstandigheden;
  • bepaalde religieuze feestdagen;
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.

Voor het aanvragen van verlof is er een aanvraagformulier beschikbaar dat hiernaast gedownload kan worden. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en is daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.