Bevordering

In het document hiernaast zijn de overgangsnormen voor alle klassen te vinden. Verder vindt u hier aan het begin van het nieuwe schooljaar de gegevens met betrekking tot de doorstroom van het vorige schooljaar,