Bevordering

In het document hiernaast zijn de overgangsnormen voor alle klassen te vinden. Daarnaast geldt voor alle klassen:

  • De cijfers op het overgangsrapport zijn afgeronde, hele getallen;
  • geen enkel vak mag lager zijn dan een 4,0;
  • een leerling is bevorderd naar de volgende klas als alle cijfers voldoende zijn (6 of hoger).