Lessentabel

Lessentabel Onderbouw

De lessen worden volgens de volgende tabel ingeroosterd.

Vak/klas123
Nederlands433
Fries*1  
Latijn333
Grieks 33
Frans222
Duits 32
Engels322
Geschiedenis222
Aardrijkskunde222
Wiskunde433
Economie  0,25
Filosofie  0,25
Biologie22 
NaSk 2 
Natuurkunde  3
Scheikunde  2
Drama2  
Beeldende vorming222
Mentoruur1  
LO en sportdagen2,52,52
 Totaal30,531,531,5

 * Fries is na het eerste leerjaar facultatief

Lessentabel Tweede Fase

Na het derde leerjaar kiest de leerling een profiel. Er zijn twee maatschappijprofielen: Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Daarnaast zijn er twee Natuurprofielen: Natuur & Gezondheid (NG) en Natuur & Techniek (NT). Het is in de Tweede Fase mogelijk de maatschappijprofielen te combineren, net als de natuurprofielen.

Formeel kan een gymnasium leerling in de Tweede Fase ook zonder de in de schoolkeuze genoemde vakken een diploma halen. Omdat wij het uitgangspunt hanteren dat een Gymnasiumdiploma tenminste een atheneum+ vertegenwoordigt, stellen we in het vrije deel in het vierde leerjaar naast filosofie ook een tweede moderne vreemde taal verplicht. In principe behoudt de leerling in het 5e en 6e leerjaar een van deze beide vakken in het vrije deel (schoolkeuze). In het 6e leerjaar stellen wij dat niet verplicht.

Het vierde leerjaar

In het vierde leerjaar kan gekozen worden voor de combinatie van twee profielen of het profiel met de ‘lichtere’ wiskunde variant. Bij de natuurprofielen is dat NG (wiskunde A) en bij de maatschappijprofielen CM (wiskunde C).

De leerling heeft daarnaast de vrije hand in het kiezen van het verplichte keuze examenvak.

Algemeen deelLes/week
Nederlands3
Engels3
Klassieke taal4
Maatschappijleer2
LO2

Vrij deel: schoolkeuze

2e moderne vreemde taal3*
Filosofie2
KCFV1

*waarvan één lesuur ter voorbereiding op Goethe/Delf Junior                                                             

Vrij deel: keuze examenvak

Een van de aangeboden vakken

NG/NT of EM/CM*      

Wiskunde B4
Natuurkunde2
Scheikunde2
Biologie2

NG

Wiskunde A (of B)3
Scheikunde2
Biologie2
Natuurkunde (keuze)2
Aardrijkskunde (keuze)2
Wiskunde A (of B)3
Geschiedenis2
Economie2
Aardrijkskunde2

CM

Wiskunde C (of A of B)3
Geschiedenis2
Kunstvak2
Economie (keuze)2
Aardrijkskunde (keuze)2

  * De 2e mvt of fi meegerekend