Verrijking

Binnen het Stedelijk Gymnasium zijn er verschillende projecten en gelegenheden om de leerlingen te verrijken met meer kennis en zelfinzicht. Hieronder wordt het één en ander toegelicht.

Talent-academie

Binnen OVO Fryslân Noord hebben we de Talent-academie. In de Talentacademie worden vakken en projecten voor de leerlingen van heel OVO Fryslân Noord aangeboden. Denk hierbij aan Chinees, wiskunde D, Spaans, PJ schrijft.

Programma WD (Wiskunde D)

De leerlingen van OVO Fryslân Noord-scholen met wiskunde B in hun profiel kunnen lessen wiskunde D volgen. Met SE-toetsen in klas 5 en 6 leidt dit programma naar een volwaardig schoolexamen WD.

Banduur

Om leerlingen vakoverstijgende projecten te kunnen aanbieden wordt in het schooljaar 2020-2021 een banduur ingevoerd. Leerlingen uit hetzelfde leerjaar, of leerlingen uit de verschillende leerjaren, gaan projectmatig aan het werk. De verschillende academische vaardigheden worden door de vakdocenten van de bovenbouw getraind. Dit banduur noemen we Studium

Romereis

De Romereis is het hoogtepunt in de opleiding van elke gymnasiast. De reis wordt in de lessen voorbereid. Ook worden er in de vijfde klas verdiepende Romelezingen gegeven door verschillende vakdocenten. 

Extra vakken

De leerling mag vanaf het vierde leerjaar extra examenvakken volgen. Om het gymnasiale karakter van de school te benadrukken, is het mogelijk beide klassieke talen te volgen. Helaas kunnen we voor extra examenvakken geen groepen splitsen. Ook als er wél ruimte is in de groep, past het vak niet altijd in het rooster van de leerling. Goede leerlingen die het vak willen volgen, ondersteunen we daarbij. We hanteren daarbij het draaideurmodel. Dit wil zeggen dat de leerling, in overleg met vakdocenten, lessen van het ene vak kan laten lopen om bij een ander vak de les te gaan volgen als deze lessen op hetzelfde moment zijn ingeroosterd.

En verder:

  • In Focus cursussen kunnen leerlingen hun eigen interesses volgen;
  • op het Gymnasium is het mogelijk een diploma in vijf in plaats van zes jaar te halen. Je kunt ook per vak versnellen;
  • in klas 5 kan de leerling ervoor kiezen het vak filmkunde te volgen;
  • in klas 5 en 6 bieden we het vak Hebreeuws aan;
  • we bieden alle leerlingen Cambridge Engels, Delf Junior en Goethe regulier aan. De keuze om de betreffende examens ook daadwerkelijk af te leggen, is aan de leerling.