Ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Als school is het één van onze speerpunten om toekomstige leerlingen, al voordat het schooljaar begint, zo goed mogelijk te leren kennen. We organiseren daarom al voor de zomervakantie begint, gesprekken met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). De leerlingen maken kennis op school om hun mentor en klas beter te leren kennen en we zorgen daarnaast voor een overdracht vanuit de basisschool, om alle wetenswaardigheden die de basisschoolleerkrachten hebben, over te brengen.

Leerlingen die meer behoefte hebben aan zorgondersteuning, worden besproken en wordt in overleg met onze zorgcoördinator een plan voor gemaakt. 

De mentor voert regelmatig gesprekken met zijn/haar leerlingen om te kijken naar resultaten, maar vooral ook naar het welbevinden in en buiten school. Mentoren zijn onderlegd in het herkennen van diverse zaken die bij de leerlingen kunnen spelen. Mentoren gaan in sommige gevallen in overleg met de zorgcoördinator om te bespreken wat de beste manier is om een leerling te begeleiden en welke zorgbehoeften er eventueel kunnen liggen. De zorgcoördinator kan daar zelf een rol in spelen, maar heeft ook de beschikking over een uitgebreid netwerk, zoals het Samenwerkingsverband Fryslan-Noard (https://swvfryslan-noard.nl). 

Het doel blijft voor elke leerling om een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden, waarin vertrouwen en veiligheid bij onze school voorop staan. We willen gedegen vakinhoudelijk onderwijs bieden wat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en ook rekening houdt met hun beperkingen.

Als Stedelijk Gymnasium hebben we ervaring in de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Wij zijn dan ook Begaafdheid Profiel School (Vereniging Begaafdheidsprofielscholen | Begaafdheids Profielscholen). We merken als school dat veel HB-leerlingen moeite hebben met het systeem in het voortgezet onderwijs. Wij willen ervoor zorgen dat ook HB-leerlingen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Daarnaast krijgen deze leerlingen ook meer cognitieve en onderwijskundige uitdagingen, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld versneld examens doen, een individueel project opstarten of intensievere begeleiding en monitoring met betrekking tot executieve vaardigheden.