Over de school

Binnen het voortgezet onderwijs bestaan verschillende typen onderwijs. Het Gymnasium is een van de varianten van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het vwo. De voorbereiding op de academische vorming staat centraal. Het kenmerk van het Gymnasiaal onderwijs is een brede opleiding en vorming, met veel aandacht voor de klassieke talen Grieks en Latijn en de bijbehorende cultuur.

De voorbereiding op de academische vorming staat centraal

Leerlingen van het gymnasium moeten goed kunnen leren en dat ook leuk vinden, want er wordt veel van hen verwacht. Het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden heeft een lange traditie, die zo’n 400 jaar teruggaat. Tegenwoordig wordt het onderwijs op eigentijdse wijze verzorgd.

Missie van de school

“Het Stedelijk Gymnasium Onderwijs van nu in een gebouw van toen!”

 • Jij en wij leven in een interessante tijd, een tijd die nooit lijkt te stoppen. Alles gaat immers snel en alles verandert continu. We zijn voortdurend online en hebben live en virtueel contact.
 • Bij ons op school leer je het interessante van onze tijd goed te benutten. We zijn namelijk een school waar heden en verleden samenkomen. Vanuit dat samenkomen geef je, samen met ons, vorm aan je eigen toekomst.
 • Wij laten ons daarbij leiden door de vraag wat jij nodig hebt in de 21e eeuw. Om toegerust te zijn voor je wetenschappelijke vervolgopleiding en om volwaardig deel uit te kunnen maken van de maatschappij van nu en van straks. Maar ook om jezelf en om elkaar beter te leren kennen.
 • Juist als klassieke school zijn we modern in onze gedachten. We vinden dat “vroeger” je kan helpen om de tijd en de wereld waarin je nu leeft beter te begrijpen. Bij dat “belang van vroeger voor nu” denk je op een gymnasium natuurlijk al gauw aan Latijn en Grieks. Ook de overige vakken bouwen voort op de kennis en tradities uit het verleden.
 • Het onderwijs op onze school is erop gericht om je te laten groeien naar wie je bent. Het gaat hierbij om je intellectuele groei, je persoonlijke groei en je sociale groei. Daarvoor bieden we je de juiste ingrediënten: deskundigheid, respect, ruimte, structuur, ritme, zelf doen en samen doen.
 • Wat we je ook bieden is tijd. Bij ons op school kun je namelijk de hele dag leren. Dat geeft jou de mogelijkheid om je ook buiten schooltijd optimaal te ontplooien.

Visie van de school

Een klassieke en gymnasiale opleiding betekent voor ons brede intellectuele, sociale en culturele vorming van leerlingen. De vorming is verweven met het curriculum en komt in alle vakken expliciet tot uiting, alsook in de opzet van de opleiding en in de (extra-curriculaire) activiteiten.

 • Een inspirerend en creatief klimaat waardoor leerlingen uitgedaagd worden buiten het eigen denkraam te kijken;
 • degelijk vakonderwijs.

Ambities van het Stedelijk Gymnasium

 1. Verbeteren van de resultaten
 2. Talentontwikkeling voor alle leerlingen
 3. Leerlingen opvoeden tot eigenaar van het leerproces