Examens

De examens bestaan uit twee onderdelen: de schoolexamens zoals beschreven in het PTA en het Centraal Schriftelijk Examen, zoals dat beschreven wordt door het SLO.