PTA en Onderwijsprogramma

In het PTA vind je het programma met de exameneisen waaraan de leerlingen moeten voldoen. Het programma maken we voor aanvang van het vierde schooljaar bekend aan de leerlingen. Aanpassingen maken we als school in overleg met de betreffende leerlingen.

De Onderwijsprogramma’s maken we elk jaar bekend via onze elektronische leeromgeving Itslearning.